سیرک آفتاب

برندۀ قرعه‌کشی جشنوارۀ بخند و جایزه ببر مشخص شد

 

طبق اعلام قبلیِ روابط عمومیِ سیرک بین المللی آفتاب، قرعه کشی جشنوارۀ “بخند و جایزه ببر” روز شنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۶ انجام شد و آقای مهران ادب آموز با کد قرعه کشی ۰۲۸۹ برندۀ جایزۀ یک میلیون تومانی این جشنواره شدند.
آقای ادب آموز، امروز به دفتر مرکزی سیرک آفتاب آمدند وجایزشون رو دریافت کردند.

 

 

سیرک آفتاب