پرش از حلقه

نمایش پرش از حلقه که از سنت آکروباتیک گرفته شده فضای قبیله‌ای خود را از موسیقی آفریقایی می‌گیرد که ضمن آن نواخته می‌شود. هنرمندان در حلقه ها شیرجه می‌روند و خود را داخل حلقه های مختلف می‌اندازند. بعضی حلقه ها ساکن و برخی دیگر درحال دوران هستند. هر نمایش متفاوت است و در برخی برنامه ها بازیگران به‌داخل و خارج حلقه‌هایی روی یکدیگر قرار گرفته، شیرجه می‌روند، می‌پرند و پشتک می‌زنند. حلقه‌ها مسطح و عریض و از جنس فولاد، چوب و پلاستیک هستند که باعث می‌شود روی یکدیگر به حالت تعادل قرار گیرند. بیشتر هنرمندان این نمایش از کشورهای آفریقایی هستند.

 

منبع: صفحات مرتبط با این نمایش در سایت های تفریحی (+ و +)

 

ترجمه و تنظیم: تیم دیجیتال مارکتینگ شرکت سهند سامانه برتر