جفرسون

جفرسون

سال تولد: ۱۹۸۵

محل تولد: کلمبیا / شهر نیوا

نمایش ها: کره مرگ، بندبازی و رنجر

هنرمند ۳۲ ساله سیرک آفتاب به واسطه فعالیت مادرش در سیرک از همان ۵ سالگی تمرینات آکروباتیک را آغاز کرده است. بعد از بازنشستگی مادرش به غیر از جفرسون ۳ نفر دیگر از فرزندان نیز در سیرک مشغول شده اند. اعضای دیگری از خانواده مادری نیز هنرمند سیرک هستند از جمله دو نفر دیگر از هنرمندان کلمبیایی سیرک آفتاب که به همراه جفرسون نمایش های کره مرگ، بندبازی و رنجر را اجرا می کنند. جفرسون علاوه بر این سه نمایش، حرکات بالانسی انجام می دهد که به رولا رولا شناخته می شود. نمایش دشوار تراپیز از دیگر هنرهای اوست که از جمله نمایش های کلاسیک سیرک در دنیا محسوب می شود.

اوقات فراغت جفرسون با تتو کردن برای دیگران و تمرین حرکات سیرک پر می شود. پاستای ایتالیایی دوست دارد و پر مرغ ایرانی را نیز می پسندد. جفرسون برای اجرای نمایش هایش به ونزوئلا، روسیه، قزاقستان، مغولستان و پرو سفر کرده است. او بزرگترین دستاورد زندگی اش را سفر به دیگر کشورها می داند اما تفاوت سفر به ایران در این مساله خوشحال کننده است که همسر و دختر کوچکش نیز همراه او آمده اند. جفرسون اکنون در شهر نیوا زندگی می کند اما یکی از اهداف مهم زندگی اش این است که خانه ای در پایتخت کلمبیا بخرد و آینده بهتری برای دخترش بسازد.

انجام مصاحبه، ترجمه و تنظیم: تیم دیجیتال مارکتینگ شرکت سهند سامانه برتر