سیرک آفتاب

هدیه ای غیر منتظره برای مردم زلزله زده سر پل ذهاب :

 

در حالی که بیش از ۶ ماه از زلزله کرمانشاه می گذرد و زلزله زده ها می گویند، مردم آنها را فراموش کرده اند، هنرمندان سیرک بین المللی آفتاب با حضور سر زده در کرمانشاه مردم را شگفت زده کردند!
دلقک های مهربان ویستون و یان، ادوارد مکزیکی، پاسکال و الکس کنیایی، کلوین، دیوید و بنارد با شوق و انگیزه وصف نشدنی در هر مکانی که امکان اجرا بود توقف می کردند.
کنار چادرهای رطوبت گرفته زلزله زده ها، ورزشگاه ها، مدارس و ….
اجراها و واکنش های مردم واقعا دیدنی بود.
مخصوصا شور و شوق بچه ها که وصف آن آسان نیست….