بنارد (Benard)

بنارد

سال تولد: ۱۹۹۲
محل تولد: کنیا / شهر کیلیفی
نمایش ها: لیمبو، بازی طناب، هرم انسانی، پرش از حلقه و میله چینی

برنارد هنرمند جوان سیرک آفتاب ۲۵ سال سن دارد و در خانواده ای ۱۱ نفره زندگی می کند. او پس از فوت پدرش، کمک مالی به خانواده را در اولویت زندگی اش قرار داده و بیش از گذشته به افزایش مهارت های خود پرداخته است. برنارد از همان سال ۲۰۰۹ با جدیت بر روی تمرینات آکروباتیک تمرکز کرده و همواره در تلاش بوده تا نمایش های جدیدی را به مجموعه هنرهایش بیفزاید. او قبل از ایران در یکی از سیرک های دبی با حقوق بسیار ناچیز مشغول به کار بوده اما می گوید که خدا را شاکرم که اکنون در سیرک آفتاب می توانم با حقوقی که دریافت می کنم به خوبی از خانواده ام حمایت کنم.

لیمبو، بازی طناب، هرم انسانی، پرش از حلقه و میله چینی فوق العاده ترین حرکات نمایشی برنارد است که به همراه دوستان کنیایی خود در سیرک آفتاب اجرا می کند. او همراه با ۵ نفر دیگر از آرتیست های حرفه ای ما از کنیا به ایران آمده است. برنارد در شهر کیلیفی زندگی می کند که در حاشیه رود ووی واقع شده است. او در مورد فرهنگ و اقتصاد کنیا می گوید که هر چند به لحاظ اقتصادی توسعه یافته نیستیم اما مهربانی و صمیمیت در میان مردم ما موج می زند. در کنیا رقص، موسیقی و نمایش های محلی همیشه در جریان است. خود برنارد بیشتر سبک هیپ هاپ را می پسندد و کالیگراف جونز خواننده کنیایی محبوب اوست. از میان خوانندگان دیگر کشورها نیز آهنگ های فیفتی سنت را دوست دارد.

ناراحتی عمده برنارد در حال حاضر دوری از خانواده است اما از اینکه می تواند بیش از گذشته به آن ها کمک کند ابراز خوشحالی می کند. علاوه بر این، کار کردن در کنار دوستان خوبش در ایران و حرکت در مسیر رسیدن به اهداف کاری نیز برای او دلگرم کننده است.