بازی ایکارین

بازی ایکارین ترکیبی از دو شکل هنری و ورزشی است: آداجیو یا همان حرکات تعادلی روی دست و حرکات آکروباتیک. هنرمندی که روی زمین قرار دارد و کار بلندکردن و پشتیبانی را در ایکارین گیم انجام می‌دهد، اغلب پایه نامیده می‌شود و هنرمندی که به هوا پرتاب می شود پرنده نام گرفته است. فرد پایه با کف زمین در تماس است و پرنده در هوا به حالت تعادل در می‌آید. فرد پایه ممکن است حالت خود را تغییر دهد مثلاً روی کف دراز بکشد، دولا شود، بایستد و زانو بزند. پرنده ممکن است روی پاها، دست‌ها، شانه‌ها، زانوها، ران‌ها، پشت فرد پایه یا ترکیبی از این‌ها و درجهات مختلف ازجمله افقی، عمودی یا حتی وارونه به حالت تعادل قرار گیرد. به‌طورکلی، بهتر است که پرنده سبک‌تر و پایه سنگین‌تر و قوی‌تر باشد، هرچند چنین شرطی وجود ندارد که لزوما باید وزن دو طرف برابر یا متفاوت باشد. بازی ایکارین دقت، هماهنگی، آگاهی تحریک‌شده و اعتماد متقابل هر دو بازیگر را می‌طلبد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود. بازی ایکارین اغلب همراه با مجموعه‌ای از موسیقی است و به‌ عنوان بخشی از نمایش های سیرک اجرا می‌شود.

منبع: صفحات مرتبط با این نمایش در سایت ویکی پدیا (+ و +)

ترجمه و تنظیم: تیم دیجیتال مارکتینگ شرکت سهند سامانه برتر

با هنر نمایی

برکت
سوفانی