سیرک</span/p>

وقتی رومیان باستان برای اولین بار جشنی با عنوان وس را راه انداخت</span/p>

ند فکرش را هم نمی کردند که دوهزار سال بعد وس با عنوان یکی از غول های صنعت تفریح جهان شود و چشم میلیون</span/p>

ها نفر در سرتاسر جهان خیره به غوغای شعبده، رنگ و نور موسیقی شود. از پکن تا سانفرانسیسکو، از سان خوزه تا </span/p>

سیدنی و از کپنهاگ تا ژوهانسبورگ. شب های بسیاری بوده که مهمترین شهر های دنیا غرق در جشن و اعجاز و آتش بازی </span/p>

ستاره هایی بوده اند که معجزه و ترس و هیجان را دوباره معنا کرده اند. در وجود همه ما فریادهاییست که سر داده نشده، خنده</span/p>

های از ته دلیست که زده نشده و هیجان های بسیاریست که تجربه نشده و حالا قرعه به نام تهران خورده است که میزبان این رویداد اع</span/p>

جاز انگیز باشد چهل شب فارغ از تمام دلشورگی ها و نگرانی ها در کنار فوق ستاره های</span/p>

هنر شبی را تجربه کنیم پر از فریاد، پر از خنده، پر از هیجان که تا ابد برایمان ماندگ</span/p>

ار باشد. یکی از سرگرمی‌های بسیار جذاب در سراسر دنیا محسوب می‌شود. در ایران نیز گروه‌های م</span/p>

ختلف هنری در سراسر کشور با بهره گیری از هنرمدان داخلی و خارجی به سرگرم کردن مردم مشغول می‌باشند. این توس</span/p>

ط هنرمندان بین المللی از ۷ کشور و ‌های بزرگ جهان از جمله اسپانیا، آرژانتین، کلمبیا، مکزیک و اکوادور در محل پارک ملت زنجان اجرا می‌شود.</span/p>

منبع رومیان اولین کسانی بودند که واژه را به کار بردند در ان زمان به محوطه وسیعی که</span/p>

محل نمایش‌های مهیجی همچون اسب دوانی آکروبات مسابقه ارابه رانی و کشتی بود گفته می‌شد نوع جدید از سدهٔ ۱۷۰۰ </span/p>

میلادی آغاز به کار کرده‌است و در ان از شعبده باز دلقک آکروبات باز و همه نوع حیوان رام شده</span/p>

و حتی شیر و خرس هم استفاده می‌شود</span/p>

هنرمندان آفتاب

آفتاب در شهر شما

آفتاب در رسانه ها

سیرک آفتاب
سیرک آفتاب
سیرک آفتاب
سیرک آفتاب
سیرک آفتاب
سیرک آفتاب

سیرک